Meesterproef
Leerlingen werken in de ateliers van kunstenaars in de Kazerne en de kunstenaars exposeren samen met de leerlingen in de school.

Marikenprojekt
Leerlingen transformeren het Marikenbeeld als protest tegen het ‘perfecte plaatje’ van de vrouw in de social media.